Publikácie

Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo

AUTHORS: Marek Švec, Martin Bulla (eds.)
Year: 2018

Stiahnuť

 

Kolektívne pracovné právo s praktickými príkladmi

AUTHORS: Andrea Olšovská a kol.
Year: 2017

Stiahnuť

 

PRÁVNE NÁSTROJE ODMEŇOVANIA V 21. STOROČÍ (SK)

AUTHORS: Marek Švec, Martin Bulla (eds.)
Year: 2017

Stiahnuť

 

Kolektívna zmluva (SK)

AUTHOR: Marek Švec
Year: 2017

Stiahnuť

 

Individuálne pracovné právo – Sociálna politika zamestnávateľa, pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (SK)

AUTHOR: Jozef Toman
Year: 2016

Stiahnuť

 

SOCIAL PARTNERSHIP IN THE 21ST CENTURY: THE WAY FORWARD BRATISLAVA 2016 Sociálne partnerstvo v 21. storočí: cesta vpred  (SK EN)

AUTHOR: Marek Švec, Martin Bulla (eds.)
Year: 2016

Stiahnuť

 

Individuálne pracovné právo. Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a mzda. (SK)

AUTHOR: Jozef Toman
Year: 2014

Stiahnuť

 

Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva.

AUTHOR: Martin Bulla
Year: 2015

Stiahnuť

 

Individuálne pracovné právo. Všeobecné ustanovenia a pracovná zmluva. (SK)

AUTHOR: Jozef Toman
Year: 2014

Stiahnuť

 

Kolektívne pracovné právo. (SK)

AUTHORS: Andrea Olšovská – Jozef Toman – Marek Švec – Simona Schuszteková – Martin Bulla
Year: 2014

Stiahnuť

 

Ochrana zdravia zamestnanca pri výkone práce (SK)

AUTHOR: Marek Švec (ed.)
Year: 2014

Stiahnuť

 

Practice of agency work in the Slovak Republic as a consequence of labour market liberalisation (EN)

AUTHOR: Andrea Olšovská – Marek Švec
Year: 2013

Stiahnuť

 

Aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty (SK)

AUTHOR: Marek Švec (ed.)
Year: 2013

Stiahnuť

 

Kultúra sveta práce — Právo na štrajk (SK)

AUTHOR: Marek Švec a kol.
Year: 2013

Stiahnuť

 

Kultúra sveta práce: Formy výkonu závislej práce (SK)

AUTHOR: Marek Švec (ed.)
Year: 2013

Stiahnuť

 

Kultúra sveta práce — Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (SK)

AUTHOR: Marek Švec a kol.
Year: 2012

Stiahnuť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *