AKO SA PRIPRAVÍME NA DIGITÁLNU „(R)EVOLÚCIU“ TRHU PRÁCE?

Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike a Labour Law Association/Asociácia pracovného práva pre Vás usporiadali dňa 26. 3. 2018 konferenciu v rámci medzinárodného projektu "Kultúry sveta práce". "Nehovorme o priemysle 4.0, práci 4.0, či ekonomike 4.0, ale hovorme o spoločnosti 4.0. Dopady digitalizácie a automatizácie sa totiž ani zďaleka neobmedzujú len na...
Viac

Konferencia Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

Dňa 20. 10. 2017 sa v priestoroch Právnickej fakulty, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom “Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca” za účasti dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a dekanky Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Na vedeckej konferencii sa zúčastnili zástupcovia sociálnych partnero...
Viac