5. odborná online konferencia k pracovnému právu: Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov (možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa)

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad tentoraz so zameraním na variabilitu dojednávania miesta výkonu práce zamestnancov, jej vplyv na oblasť odmeňovania a možnosti a limity realizácie organizačných opatrení zamestnávateľa. Dohodnutie miesta výkonu pr...
Viac

2. vydanie nového komentára už dostupné

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní sa pripravovalo v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavili zmeny zásadne upravujúce celú paradigmu prístupu k realizácii pracovnoprávnych vzťahov. Primárne neišlo len o transpozíciu európskych smerníc, ktoré sú základným motívom novelizácie príslušných prac...
Viac