Labour Law Association / Asociácia pracovného práva s hlbokým zármutkom prijala správu o tom, že nás necelý mesiac pred svojimi osemdesiatymi štvrtými narodeninami opustil prof. Roger Blanpain.

roger-blanpain-2008
Labour Law Association / Asociácia pracovného práva s hlbokým zármutkom prijala správu o tom, že nás necelý mesiac pred svojimi osemdesiatymi štvrtými narodeninami opustil prof. Roger Blanpain. Profesor Blanpain bol vedúcou osobnosťou európskeho a medzinárodného pracovného práva. Je autorom stoviek odborných článkov, monografií, či učebníc, pokrývajúcich celé spektrum pracov...
Viac

Pozvánka – „II. PILIER PO NOVOM, ALEBO AKO NA ZMENY V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“

banner-8x2
VEDECKÁ KONFERENCIA S NÁZVOM „II. PILIER PO NOVOM, ALEBO AKO NA ZMENY V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“ ktorá je organizovaná v rámci medzinárodného projektu Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v Slovenskej republike „Kultúra sveta práce/Kultur der Arbeitswelt“ a bude sa konať 3. NOVEMBRA 2016 OD 9:00 DO 12:00 V PRIESTOROCH INŠTITÚTU PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY SR, ŽUPNÉ NÁM...
Viac

Kultúra sveta práce a sociálne partnerstvo

Kultura_Sveta_Prace_2016_Matus_Pastor (12)
Konferenciu “Sociálne partnerstvo a Kultúra sveta práce” s podtitulom “25 rokov sociálneho partnerstva v Slovenskej republike”, za účasti najvyšších predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, reprezentatívnych sociálnych partnerov, predstaviteľov akademickej obce i viac ako 90 pozvaných hostí, usporiadalo dňa 14. júna 2016 Friedrich Ebert Stiftung, zastúpen...
Viac

Sociálna politika zamestnávateľa a sociálny fond – aplikačné problémy

IMG_1695
V nadväznosti na vydanie tretieho pokračovania úspešnej sérii publikácii od JUDr. et Mgr. Jozefa Tomana, PhD. o individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch s podtitulom “Sociálna politika zamestnávateľa, pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru” sa dňa 22. júna 2016 na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR konala...
Viac

Labour Law Association / Asociácia pracovného práva sa stala členom ILERA

IMG_1107
Vážení priatelia, dovoľte nám, aby sme Vám s veľkou radosťou oznámili, že dňa 3. 11. 2015 bola Labour Law Association / Asociácia pracovného práva v Ženeve prijatá za riadneho člena jednej z najprestížnejších medzinárodných odborných organizácii v oblasti pracovného práva a trhu práce International Labour and Employment Relations Association (ILERA) pri Medzinárodnej organizác...
Viac