Panely

25 ROKOV SOCIÁLNEHO DIALÓGU

Ako hodnotíme sociálny dialóg? S akými ťažkosťami sa stretávame pri jeho tvorbe? Kto sú naši partneri pri rozvíjaní sociálneho dialógu? Aký je význam kolektívnych zmlúv a kolektívneho vyjednávania?

SOCIÁLNE PARTNERSTVO Z VÝCHODU NA ZÁPAD

Čo sa od seba môžeme naučiť? Aké rozdiely vo vývoji sociálneho partnerstva sprevádzali “východné” a “západné” krajiny? Ktoré skúsenosti môžeme využiť v našich podmienkach? Akým chybám sa vyhnúť?

INDUSTRIE 4.0

Aké výzvy čakajú na sociálnych partnerov? Čo prináša štvrtá priemyselná revolúcia? Aké sú možnosti a stav na národnom trhu vo väzbe na Industrie 4.0?  Ako v tomto kontexte identifikovať riziká pre zamestnancov?

AKTUÁLNE ZMENY V LEGISLATÍVE

Aké sú aktuálne legislatívne zmeny z pohľadu Zákonníka práce a Zákona o kolektívnom vyjednávaní? Aké sú prísľuby zmien v uvedených zákonoch? Prečo zlyháva systém riešenia kolektívnych sporov prostredníctvom rozhodcov a sprostredkovateľov?

MOBILITA PRACOVNÝCH SÍL

Ako vnímajú podmienky na mobilitu pracovných síl mladí ľudia zo stredoeurópskeho priestoru (SR, ČR, HU, A, DE)? Aké možnosti ďalšieho vzdelávania a stáží majú? Prečo získavať skúsenosti týmito spôsobmi?