Program

08.00 – 09.00 – Registrácia účastníkov

09.30 – 09.45 – Otvorenie konferencie

10.00 – 10.45 – I. panel: 25 ROKOV SOCIÁLNEHO PARTNERSTVA

11.00 – 11.45 – II. panel: SOCIÁLNE PARTNERSTVO ZO ZÁPADU NA
VÝCHOD

12.00 – 13.00 – Obedňajšia prestávka

13.00 – 14.00 – III. panel: INDUSTRIE 4.0

14.00 – 15.00 – IV. panel: AKTUÁLNE ZMENY V LEGISLATÍVE

14.00 – 15.00 – V. panel: MOBILITA PRACOVNÝCH SÍL

15.00 – Ukončenie konferencie