Spíkri

HENNING MEYER

HENNING MEYER

Sociológ, poradca a analytik pôvodom z Nemecka. Je odborníkom na globalizáciu, globálnu politiku, sociálnu demokraciu, politickú ekonómiu, hospodársku politiku, Európsku úniu, nové médiá, online technológie, stratégie a biznis. V súčasnosti je riaditeľom New Global Strategy Ltd. a šéfredaktorom Social Europe. Pôsobí na London School of Economics and Political Science v oblasti verejnej politiky. Je čestným členom Global Policy Institute, Durham University. Takisto je členom Royal Society for the encouragement of arts, commerce and manufacture (RSA) a vedeckej rady Progressive Economy Initiative, S&D Group in the European Parliament.


jozef-kollár

JOZEF KOLLÁR

Pracoval ako chemik, neskôr bol predseda a tajomník Federálneho odborového združenie energetikov. Pôsobil ak ako predseda SOZ energetikov, neskôr bol viceprezidentom Konfederácie odborových zväzov SR. V súčasnosti v KOZ SR zastáva funkciu prezidenta.Pracoval ako chemik, neskôr bol predseda a tajomník Federálneho odborového združenie energetikov. Pôsobil ak ako predseda SOZ energetikov, neskôr bol viceprezidentom Konfederácie odborových zväzov SR. V súčasnosti v KOZ SR zastáva funkciu prezidenta.


ivan-štefunko

IVAN ŠTEFUNKO

Ivan Štefunko má množstvo skúseností a patrí mu množstvo úspechov v oblasti online médií a internetových projektov. Je jeden z prvých podnikateľských anjelov na Slovensku. Stojí za založením spoločností ako Monogram Technologies, Pelicantravel.com, Euractiv.sk, wineshop.sk a Neulogy,a.s. Ako investor a investičný poradca sa venoval aj technologickým projektom Piano Media, GA Drilling a Diagnose.me. Je výraznou osobnosťou a poradcom v oblasti technologického transferu a inovačného ekosystému, venture kapitálu a v podpore podnikania na Slovensku.


emil-machyna

EMIL MACHYNA

V minulosti zastával viaceré odborárske funkcie. Dnes je predsedom Rady Odborového zväzu KOVO a členom Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR. Takisto je členom Výkonného výboru IndustriaAll Europe a členom IndustrieAll Global Union, člen Bureau ECOSOC.


branislav-ondruš

BRANISLAV ONDRUŠ

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V minulosti bol poslancom Národnej rady SR, kde pôsobil ako podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti. Bol riaditeľom Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, moderátorom spravodajskej relácie Noviny v TV JOJ a taktiež Televíznych novín v TV Markíza. Je zakladateľom Rady mládeže Slovenska a prezidentom OZ Partnerstvá pre prosperitu.


andrea-olšovská

ANDREA OLŠOVSKÁ

Odborníčka v oblasti pracovného práva. Zaoberá sa lektorskou a prednášateľskou činnosťou. Je dekankou Právnickej fakulty TU v Trnave, kde pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. V súčasnosti taktiež pôsobí ako advokátka v PRK Partners v Bratislave. V minulosti bola členkou riešiteľských kolektívov výskumných úloh pre Európsku komisiu ako aj pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


michael-sommer

MICHAEL SOMMER

Michael Sommer študoval politické vedy na Berlínskej Univerzite. Jeho záujem o medzinárodné vzťahy sa odrazil aj v kariérnom výbere. Po získaní titulu sa stal členom odborového zväzu, v roku 2001 sa stal riaditeľom Nemeckej konfederácie odborových zväzov. Rok na to ho zvolili za riaditeľa DGB. Svoj kariérny rast ukončil po viac než 12 ročnom pôsobení, v roku 2014.


josef-středula

JOSEF STRĚDULA

Josef Strědula ako odborár významne prispel k premene ROH na štandardné odbory. V roku 1990 sa stal podpredsedom základnej organizácie Odborového zväzu KOVO, v 2005 sa stal podpredsedom celo-republikového zväzu KOVO. Vo funkcií sa mu podarilo zotrvať aj v rokoch 2009 až 2013. V súčasnosti je prezident Českomoravskej konfederácie odborových zväzov.


vojtech-tkáč

VOJTECH TKÁČ

Profesor Tkáč pôsobí ako vysokoškolský pedagóg so zameraním na sociálne právo, pracovné právo, medicínske právo a na sociálnu politiku. Od roku 1993 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Riadil sociálne procesy a legislatívu na Slovensku i v zahraničí pod statusom štátneho tajomníka a ministra práce sociálnych vecí a rodiny. Prof. Vojtech Tkáč je nadšeným organizátorom medzinárodných konferencií, venuje sa písaniu odborných článkov a tvorbe normatívnych právnych aktov v sociálnej oblasti.


radovan-maxin

RADOVAN MAXIN

Ako viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení dohliada najmä na sprostredkovaním práce v zahraničí.