Konferencia

  • KTORÝM CHYBÁM BY SME SA MALI PRI BUDOVANÍ SOCIÁLNEHO PARTNERSTVA VYHNÚŤ?

  • KAM SA BUDE UBERAŤ SOCIÁLNE PARTNERSTVO V NASLEDUJÚCICH ROKOCH?

  • AKÉ LEGISLATÍVNE ZMENY HO BUDÚ SPREVÁDZAŤ?

  • AKÉ INŠPIRÁCIE V OBLASTI KULTÚRY SVETA PRÁCE SI MÔŽEME ZOBRAŤ OD ZAHRANIČNÝCH PARTNEROV?

  • JE DIALÓG V TEJTO TÉME U NÁS ROZVOJOVÝM ČI ROZVINUTÝM?

Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, sa v spolupráci so svojimi partnermi venuje už niekoľko rokov kultivácii pracovného prostredia. Monitorujú situáciu v našich podnikoch, organizujú vzdelávanie, vydávajú publikácie k uvedeným témam. Táto konferencia je vyvrcholením ich päťročného úsilia o legislatívne i organizačné zmeny. O tom, či dozrel čas na prestavbu kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ale aj témam zvyšovania mobility pracovných síl, harmonizácii pracovného a rodinného života, či problémom spravodlivej mzdy, sa budú venovať hostia na konferencii “Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce.”

Účasť na konferencii potvrdil Dr. Henning Meyer, medzinárodný expert na súčasnú ekonomiku a manažment. Využite možnosť vypočuť si skúsenosti s riešením otázok spojených s týmito aktuálnymi témami a zaregistrujte sa už dnes.