6. odborná online konferencia k pracovnému právu: Faktické a právne úkony v pracovnom práve

Na našej konferencii sa stretnete so špičkovými odborníkmi zo Slovenskej aj Českej republiky, ktorí sa s vami podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe. Tento rok sa zameriame na praktickú stránku aj legislatívny pohľad na faktické a právne úkony v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. Budeme tiež zohľadňovať možnosť ich súdneho preskúmania a spor...
Čítať viac...

2. vydanie nového komentára už dostupné

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní sa pripravovalo v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavili zmeny zásadne upravujúce celú paradigmu prístupu k realizácii pracovnoprávnych vzťahov. Primárne neišlo len o transpozíciu európskych smerníc, ktoré sú základným motívom novelizácie príslušných prac...
Čítať viac...