2. vydanie nového komentára už dostupné

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní sa pripravovalo v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavili zmeny zásadne upravujúce celú paradigmu prístupu k realizácii pracovnoprávnych vzťahov. Primárne neišlo len o transpozíciu európskych smerníc, ktoré sú základným motívom novelizácie príslušných pracovnoprávnych noriem, ale aj o pomerne silnú legislatívnu odozvu na pandémiu koronavírusu, ktorej dopady na oblasť trhu práce boli predmetom viacerých prijatých novelizačných úprav od roku 2019. Výrazným spôsobom do uplatňovania Zákonníka práce v aplikačnej praxi zasiahli aj viaceré súdne rozhodnutia. V aktualizácii bola zapracovaná aj diskusia o opätovnom otvorení výšky mzdových zvýhodnení za vykonanú prácu a zmeny v oblasti stravovania v súvislosti s energetickou krízou a vysokou mierou inflácie.

Výsledný text nového komentára predstavuje najrozsiahlejšie spracovanie uvedenej problematiky v česko-slovenskom právnom prostredí.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je určený odbornej i laickej verejnosti, zamestnancom, zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým osobám zodpovedným za realizáciu individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Zakúpte si výtlačok ako prví u nášho partnera a vydavateľa komentáru. Viac informácií TU: Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní – komentár. … (wolterskluwer.sk)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *