6. odborná online konferencia k pracovnému právu: Faktické a právne úkony v pracovnom práve

Na našej konferencii sa stretnete so špičkovými odborníkmi zo Slovenskej aj Českej republiky, ktorí sa s vami podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe. Tento rok sa zameriame na praktickú stránku aj legislatívny pohľad na faktické a právne úkony v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. Budeme tiež zohľadňovať možnosť ich súdneho preskúmania a sporov v prípade porušenia zákonnej povinnosti zo strany zamestnávateľa za účasti zástupcov zamestnancov.

Realizácia faktických úkonov v pracovných vzťahoch je dôležitou témou nielen pre akademické debaty, ale aj pre praktické fungovanie subjektov v pracovnoprávnych vzťahov.

Organizačné zmeny, nariadenie čerpania dovolenky alebo upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny sú len časťou faktických úkonov, ktoré sú podľa právnej doktríny nepreskúmateľné súdom. Avšak, ich nesprávne vykonanie môže narušiť práva zamestnanca alebo právo zástupcov zamestnancov na spolurozhodovanie bez sankcie neplatnosti.

Ako rozlíšiť faktické úkony od právnych? A aké sú ich sankcie a následky pri nesprávnom vykonaní? Tieto a ďalšie otázky sú predmetom odborných výkladov aj mnohých súdnych rozhodnutí.

Ďalšou dôležitou témou je tiež možnosť vyhlásiť faktické úkony za neplatné na základe analógie k § 17 ods. 2 Zákonníka práce, aj bez existencie doložky neplatnosti v konkrétnom zákonnom ustanovení s odkazom na ochranu slabšej strany.

Viac informácií získate u nášho partnera TU: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/6-odborna-konferencia-k-pracovnemu-pravu.p6547.html?utm_medium=referral&utm_source=laborlaw.sk&utm_campaign=lla-6okpp-2024-06-03&utm_content=konferencia-6okpp-2024

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *