5. odborná online konferencia k pracovnému právu: Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov (možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa)

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad tentoraz so zameraním na variabilitu dojednávania miesta výkonu práce zamestnancov, jej vplyv na oblasť odmeňovania a možnosti a limity realizácie organizačných opatrení zamestnávateľa.

Dohodnutie miesta výkonu práce v pracovnej zmluve tvorí náležitosť pracovnej zmluvy, pričom má aj bezprostredný vplyv na prípadné uplatňovanie pracovnoprávnych nárokov zamestnanca napr. v oblasti odmeňovania alebo rôznych organizačných opatrení zamestnávateľa. Ustanovenia Zákonníka práce a judikatúra vychádzali z miesta výkonu práce ako fyzického miesta, ktoré bolo spravidla v priestoroch zamestnávateľa alebo s vplyvom zamestnávateľa. V súčasnosti populárna práca na diaľku a variabilita dohodnutia miesta dáva viacerým ustanoveniam právnych predpisov nový obsah a vytvára dosiaľ neznáme a nezodpovedané aplikačné otázky. Variabilita dohodnutia pracovného miesta sa prejavuje nielen v oblasti dosiahnuteľnosti zamestnanca a jeho práva na odpojenie, ale týka sa aj pripravenosti zamestnanca na výkon práce bez jej reálneho výkonu z domácnosti, ktorá je aj pracoviskom.

Pri riešení problematiky tzv. hybridných pracovných pomerov nemenej podstatné sú aj otázky posudzovania nadbytočnosti zamestnanca a realizácie ponuky inej vhodnej práce v mieste, ktoré je dohodnuté ako miesto výkonu práce, evidencie pracovného času a kontroly skutočne vykonávanej práce, ochrany osobných údajov, ale aj jednotlivých mzdových podmienok viazaných na faktický výkon práce. Prípadný vznik sporu o povinnosti úhrady cestovných náhrad alebo posúdenia poškodenia zdravia zamestnanca pri dohodnutom pravidle o samostatnom určovaní miesta výkonu práce predstavuje ďalší potenciálny zdroj napätia.

Viac informácií získate u nášho partnera TU: 5. odborná online konferencia k pracovnému právu | Wolters Kluwer …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *