Sociálna politika zamestnávateľa a sociálny fond – aplikačné problémy