Konferencia “Kultúra sveta práce – spolurozhodovanie v odborárskej praxi”