Monitorovanie zamestnancov na Slovensku – výborný článok k problematike!!

Monitorovanie zamestnancov na Slovensku je dnes "topka"! Snažíme sa Vám pomôcť prakticky aj teoreticky. Člen Labour Law Association / Asociácia pracovného práva advokát JUDr. Mikuláš Füleky, PhD. pre Vás pripravil výborný článok k problematike uverejnený v Bulletine slovenskej advokácie č. 5/2015. Nemáte čas na letné čítanie?! Článok je dostupný na: https://www.sak.sk/blox/c...
Viac

Memorandum o vzájomnej spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer, s.r.o.

Labour Law Association / Asociácia pracovného práva a prestížne svetové vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry Wolters Kluwer, s.r.o. podpísali dňa 12. 05. 2015 Memorandum o vzájomnej spolupráci s cieľom vytvoriť efektívnu platformu pre budúcu vzájomnú spoluprácu, pri snahe o rozvoj vedy a praxe pracovného práva, vedeckú a vedeckopopularizačnú činnosť v odbore pracov...
Viac

Martin Bulla: Nadnárodné korporácie nemajú žiadneho rovnocenného partnera

Rozhovor člena Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva Mgr. et Bc. Martina Bullu, PhD. pre portál europskydialog.eu (21.4.2015)   Martin Bulla: Nadnárodné korpotácie nemajú žiadneho rovnocenného partnera Pán Bulla napísali ste v rámci slovenského jazykového prostredia pomerne ojedinelú prácu, nakoľko uvedenej problematike doposiaľ nebola v ...
Viac

"Konferencia "Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom" / Conference "Industrial relations with foreign element"

The area of ​​relationships at the interface between the private international law sector and labour law sector, as a result of globalization and international economic integration, strongly and dynamically develop and in practice, number of labour relations with a foreign element increase. Nevertheless, the professional literature does not pay enough attention to this legal re...
Viac

Marek Švec: Ochrana agentúrnych zamestnancov naďalej nie je dostatočná

Rozhovor generálneho tajomníka Labour Law Association/Asociácia pracovného práva JUDr. Mareka Šveca, PhD. pre portál EurActiv.sk (26.3.2015)   Marek Švec: Ochrana agentúrnych zamestnancov naďalej nie je dostatočná Ostali aj po súčasnej novele Zákonníka práce v právnej úprave agentúrneho zamestnávania nejaké biele miesta? Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. ...
Viac