AKO SA PRIPRAVÍME NA DIGITÁLNU „(R)EVOLÚCIU“ TRHU PRÁCE?

Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike a Labour Law Association/Asociácia pracovného práva pre Vás usporiadali dňa 26. 3. 2018 konferenciu v rámci medzinárodného projektu „Kultúry sveta práce“.
„Nehovorme o priemysle 4.0, práci 4.0, či ekonomike 4.0, ale hovorme o spoločnosti 4.0. Dopady digitalizácie a automatizácie sa totiž ani zďaleka neobmedzujú len na svet ekonomiky a práce“, aj to bola jedna z téz konferencie „Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti“.
Príznačné bolo, že na konferencii – napriek veľmi fundovaným panelistom z domáceho aj zahraničného prostredia – odznelo viac otázok ako odpovedí. „Budú roboti platiť sociálne poistenie? Alebo príde daň na roboty, ako sa o nej hovorí vo svete? Aký dopad bude mať robotizácia či umelá inteligencia na rôzne typy povolaní: na výrobu, služby, ale takisto aj na rodinný život vo väzbe na nové formy práce? Ako ovplyvní prácu vo výrobe nástup 3D-tlačiarní? Ako vo vzdelávacom procese posilníme digitálnu gramotnosť? Ako sa postavíme k trendu skracovania pracovnej doby pri zachovaní úrovne platov, resp. pri požiadavke ich ďalšieho rastu, keď skracovanie dĺžky práce digitalizácia prinesie úplne prirodzene. Ako zabezpečíme pri nových platformách a službách typu Uber, Fiverr a pod. potrebnú mieru pracovnoprávnej ochrany, aby ľudia, ktorí si takto – často s dvoma, troma „úväzkami“ paralelne – zarábajú na život, mali aspoň základnú zákonnú ochranu a istotu? Ako zabezpečíme sociálno-odvodový a daňový mix, aby pri úbytku práce bola zabezpečená udržateľnosť sociálnych systémov štátu? Pretože, ako zdôraznil štátny tajomník ministerstva práce B. Ondruš, nemyslime si, že v digitálnej ére budeme potrebovať menej zdravotníctva, sociálnych služieb, dôchodkov, materských škôl či iných verejných služieb, ktoré zabezpečuje štát, či verejná sféra. A ako vyhodnotíme etickú rovinu zmien? Kto rozhodne, do akej miery a v akých činnostiach budú stroje nahrádzať ľudí? Príklad havárií autonómnych áut hovorí za seba. Kto vyhodnotí, či algoritmy napr. pre kontakt strojov s ľuďmi zodpovedajú tomu, ako si predstavujeme, ako má vyzerať spoločnosť o 10, 15 či 20 rokov?“
Zlá správa je, že sme na Slovensku len na začiatku týchto diskusií, v čom za „vyspelým“ svetom výrazne zaostávame. Dobrá správa je, že ministerstvo práce chce do konca tohto roka spolu s ostatnými sociálnymi partnermi zanalyzovať všetko, čo bude na pracovnom trhu Slovenska ovplyvnené digitalizáciou a ako sa na tieto zmeny musíme pripraviť a spracovať do stratégie, do tzv. Bielej knihy digitalizácie podľa vzoru z Nemecka.

Podrobnejšia správa z konferencie je dostupné TU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *