Konferencia Kolektívne vyjednávanie – vyššia mzda

Dňa 7. 6. 2017 sa na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR uskutočnila vedecká konferencia Labour Law Association / Asociácia pracovného práva a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR s názvom „Kolektívne vyjednávanie – vyššia mzda“ za prítomnosti štátneho tajomníka pána Branislava Ondruša. Vedecká konferencia bola usporiadaná v rámci dlhoročného a mimoriadne úspešného medzinárodného projektu „Kultúra sveta práce“. Predmetom vystúpení odborníkov z akademickej obce i aplikačnej praxe boli otázky dotýkajúce sa kolektívneho vyjednávania miezd, uplatňovania minimálnych mzdových nárokov, zrážok zo mzdy alebo započítania nárokov v pracovnom práve. Vzhľadom na veľký záujem o problematiku sme pre Vás spolu s vystupujúcimi i ďalšími odborníkmi pripravili zborník príspevkov, ktorý je dostupný na stránke Labour Law Association/ Asociácia pracovného práva alebo Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR.

Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *