Konferencia “Kultúra sveta práce – spolurozhodovanie v odborárskej praxi”

Dňa 1. 3. 2017 sa v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR uskutočnila konferencia Labour Law Association / Asociácia pracovného práva a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR s názvom “Kultúra sveta práce – spolurozhodovanie v odborárskej praxi”, ktorej predmetom bola najmä problematika predzmluvných vzťahov. Jednotlivé vystúpenia rečníkov z akademickej praxe i aplikačnej praxe sa dotýkali napr. realizácie informačnej povinnosti zo strany zamestnanca i zamestnávateľa, ochrany osobných údajov alebo realizácie lekárskych prehliadok vo výberových konaniach zamestnávateľov. Rovnako účastníci konferencie poukázali na jednotlivé aplikačné problémy spojené s výkonom kompetencie zástupcov zamestnancov v predzmluvných vzťahoch a nedostatočný legislatívny rámec.
Vzhľadom na Váš pretrvávajúci záujem o predmetnú problematiku uvádzame i prezentácie jednotlivých vystupujúcich.
Ďakujeme Vám za účasť  a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *