Sociálna politika zamestnávateľa a sociálny fond – aplikačné problémy

V nadväznosti na vydanie tretieho pokračovania úspešnej sérii publikácii od JUDr. et Mgr. Jozefa Tomana, PhD. o individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch s podtitulom “Sociálna politika zamestnávateľa, pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru” sa dňa 22. júna 2016 na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR konala konferencia k predstaveniu tejto publikácie s názvom “Sociálna politika zamestnávateľa a sociálny fond – aplikačné problémy”. Predmetom diskusie účastníkov konferencie  sa stal opakujúci sa výskyt právnych nejasností ohľadom jednotlivých pracovnoprávnych nárokov zamestnancov, najmä kvality a kvantity zabezpečovaného stravovania pre zamestnancov, čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnancami s previazanosťou na prípadný záujem zamestnávateľa na skončení pracovného pomeru, resp. otázky súvisiace s prípustnými možnosťami čerpania sociálneho fondu zo strany zamestnávateľa vo väzbe na odvodové a daňové povinnosti.

Právny kontext skúmanej problematiky obohatili svojimi vystúpeniami a sociologickým pohľadom Silvia Porubänová a Daniel Gerbery z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Publikácia Sociálna politika zamestnávateľa, pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je dostupná bezplatne na webovom sídle Labour Law Association / Asociácia pracovného práva v sekcii Publikácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *