Konferencia "Dôchodkové poistenie a minimálny dôchodok"/"Pension insurance and minimum pension"

Systém sociálneho zabezpečenia predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí sociálnej politiky štátu, pričom jeho význam zásadne narastá v období pretrvávajúcich dôsledkov skončenej hospodárskej krízy pri potrebe riešenia rôznych negatívnych javov sociálneho charakteru. Vedecká konferencia ponúkla účastníkom možnosť diskutovať s odborníkmi z akademického prostredia i praxe z oblasti práva sociálneho zabezpečenia o otázkach súvisiacich so starobným alebo invalidným poistením, o aktuálnych zmenách relevantnej právnej úpravy vo väzbe na zavedenie minimálneho dôchodku, zavedenie nového modelu výpočtu dôchodku a súvisiacou problematikou.

IMG_1074 IMG_1069 IMG_1068

IMG_1070 IMG_1075 IMG_1071

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *